Protime Logo
               ... la timpul şi locul potrivit!
     

Parteneriat

Contact

Colaborarea dintre noi și clienții noștri este foarte importantă.

Pentru a garanta reușita colaborarii, metodologia de management al proiectului acoperă fiecare aspect al implementării, plecând de la momentul inițial de stabilire a echipei de proiect și trecând minuțios prin fiecare etapă până la punerea producție a soluției Protime.În continuare vă prezentăm o scurtă sinteză a etapelor de implementare:

1. Pornire
Startul oficial al proiectului și stabilirea de către părțile implicate (client, noi) a aspectelor legate de desfășurarea proiectului: echipa și planul de proiect în care sunt subliniate activitățile și obiectivele proiectului.
2. Analiza
Colectarea datelor și informațiilor relevante pentru stabilirea nevoilor și asteptărilor în vederea realizarii sistemului informatic.
3. Instalare
Instalarea suitei Protime, a infrastucturii necesare și punerea lor în funcțiune.
4. Curs administratori
Instruirea administratorilor în vederea folosirii și întreținerii suitei Protime.
5. Personalizare
Setarea suitei Protime (program zilnic, absențe, contoare, angajați, etc.) astfel încât prezența să fie calculată corect și să fie generate rapoarte relevante conform cu necesitățiile clientului.
6. Integrare
Integrarea suitei Protime cu sistemele existente la client.
7. Curs utilizatori
Instruirea utilizatorilor în vederea folosirii suitei Protime.
8. Testare
Verificarea funcționării în condiții optime a suitei Protime, a interfețelor și a modulelor atașate ei.
9. Ajustari finale
Efectuarea corecțiilor și ajustăriilor necesare în urma rezulatelor testării.
10. Go Live
Lansarea suitei Protime în activitatea clientului.
11. Încheiere
Închiderea formală a proiectului de implementare - confirmarea faptului că sistemul și modulele atașate funcționează corespunzator și întrunesc cerințele inițiale.
12. Suport Protime
Asigurarea suportului tehnic, funcționării sistemului și remedierea eventualelor probleme